PHYN CÀ PHÊ – CÀ PHÊ & TRÀ ĐẶC SẢN | ĐC: SỐ 4 NGÕ 76 DUY TÂN, CẦU GIẤY, HÀ NỘI | HOTLINE: 0888.142.333